Online Præstegården
består af 3 såkaldte rum/grupper på facebook
 
 
 
 
De indeholder følgende:
(klik på menuenerne ude i siden, eller på grafik for uddybelse af hvert rum)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linda Skougaard  | Tlf.: 27505088 | englemenneske@paradis.dk